DESINSEKTA, s.r.o. | PLZEŇ

Systémová ochrana proti škůdci..

✅ Obecně je Deratizace proces likvidace potkanů, krys a jiných škodlivých hlodavců. Tímto pojmem tedy rozumíme veškerá opatření, která směřují k hubení nebo omezování výskytu škodlivých hlodavců zejména v obytných prostorech, méně pak ve volné přírodě..

cara

✅ Desinsekce představuje obor, který se zabývá metodami a prostředky hubení škodlivého a obtížného hmyzu a ostatních členovců. Zaměřuje se především na tzv. synatropní druhy (žijící v blízkosti člověka). Desinsekce má význam hygienický. Zabraňuje přenášení infekčních onemocnění!..

cara

✅ Desinfekcí rozumíme soubor opatření vedoucích ke zničení mikroorganismů pomocí chemických nebo kombinovaných postupů, které mají za cíl přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímavému jedinci..

cara

✅ Mezi nejčastěji se vyskytující dřevokazný hmyz a houby patří tesařík krovový, červotoč, pilořitka, dřevomorka domácí, koniofora sklepní, pornatka nebo trámovka. Jednou z nejúčinnějších metod ochrany dřeva je povrchová aplikace gelového přípravku XILIX FONGI +

cara

✅ zasíťujeme Vaši lodžii, namontujeme hrotový systém proti dosedání holubů, zajistíme ochranu staveb a ploch. Tuto činnost zajišťujeme od roku 1996 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem v Praze, a to na základě platných norem a stanov..

cara

✅ zajistíme Vám jednorázové úklidové služby v různorodých prostorách soustředíme se především na hrubé úklidové práce vzhledem k povaze úklidové práce a dle druhu likvidovaného odpadu provádíme službu v kombinaci s asanačními pracemi ..

cara

✅ Kromě pilířových činností zajišťuje naše firma pro své klienty řadu doplňujících služeb. Snažíme se tak o zajištění kompletního servisu více či méně souvisejících činností..

cara
cara